Usługi i narzędzia

01. Usługi i kompetencje

Brand

Audit

 • Portfel marek
 • Szerokość i głębokość marki
 • Komunikacja marki
 • Branding awarness research

Building

 • Strategia marki
 • Architektura marki
 • Employer branding

Creation

 • Naming
 • Identyfikacja wizualna
 • Opakowania
 • Projektowanie stron www

Development

 • Strategia komunikacji
 • Platforma komunikacji
 • Kampanie
 • Social media
 • Brand administration (abonament)

Audit

Portfel marek

Korzyści: Zoptymalizujesz liczbę posiadanych marek i w efekcie swoje wydatki marketingowe. Dzięki temu Twoje marki będą bardziej rentowne i silniejsze.

Analizujemy wszystkie marki w organizacji, mierząc ich relatywne pozycje i wartość. Ta usługa pozwala na identyfikację silnych i słabych stron portfela marek, dopasowanie strategii do rynku, a także na wykorzystanie potencjału tych marek, które są niedoceniane lub niewłaściwie wykorzystane.

Szerokość i głębokość marki

Korzyści: Uporządkujesz swoje marki i sprawisz, że będą miały one czytelną strukturę i zakres. Ułatwi to pracę Twojemu działowi marketingu, szczególnie przy wprowadzaniu nowych produktów, a także pozwoli lepiej zrozumieć Twoje marki klientom.

Badamy rozpiętość marki, zarówno pod kątem różnorodności produktów, jak i stopnia penetracji rynku. Szerokość dotyczy liczby kategorii produktów, które marka obejmuje, podczas gdy głębokość dotyczy zakresu w ramach tej kategorii. Ta analiza pomaga zrozumieć, jak skutecznie marka jest rozwijana lub dywersyfikowana.

Komunikacja marki

Korzyści: Uzyskasz niezależną opinię na temat prowadzonych dotychczas działań. Dostaniesz jasne wytyczne dotyczące kierunków zmian. W efekcie Twoje działania komunikacyjne wpłyną na poprawę wizerunku Twojej marki i podniosą jej wymierną wartość.

Oceniamy sposób komunikacji marki z jej docelowymi odbiorcami. Ten proces obejmuje weryfikację tonu, stylu, środków komunikacji, jak również spójności i przekazu. Dzięki temu jesteśmy w stanie zidentyfikować obszary do poprawy i zalecić zmiany, które zintegrują komunikację marki z jej strategią i ostatecznymi celami.

Branding awareness research,

Korzyści: Sprawdzisz, na jakim etapie rozwoju jest Twoja marka. Dowiesz się, jak postrzegają ją klienci. Zamiast działań intuicyjnych będziesz mógł działać planowo, opierając się na twardych danych. Poznasz prawdziwe insighty i potrzeby klientów i dostosujesz do nich ofertę oraz komunikację marki.

Badania świadomości marki to usługa polegająca na analizie stopnia rozpoznawalności marki wśród konsumentów i potencjalnych klientów. Przy użyciu różnych metod badawczych, takich jak ankiety, wywiady czy grupy dyskusyjne, ustalamy, jak duża część grupy docelowej jest w stanie rozpoznać markę, pamięta jej logo, slogan, produkty czy oferowane usługi. Badanie świadomości marki pozwala na ocenę efektywności kampanii reklamowych i strategii marketingowych, a także identyfikację obszarów, w których działania dotyczące budowania i rozpoznawalności marki mogą zostać poprawione.

Building

Strategia marki

Korzyści: zbudujesz podwaliny działań marketingowych na najbliższe kilka lat. Każda wydana złotówka będzie inwestycją w określony jasno cel, jakim jest zbudowanie silnej i wyrazistej marki. Zyskasz autentyczną przewagę konkurencyjną i uodpornisz swój biznes na zawirowania gospodarcze, które zwykle najlepiej weryfikują siłę marek.

Absolutna podstawa działań marketingowych. Tworzymy koncepcję unikatowej i spójnej marki, wyznaczając kierunki i sposoby jej komunikacji. Określamy archetyp, misję, wizję, wartości, pozycjonowanie, świat marki i wiele innych elementów pozwalających konsekwentnie budować markę na przestrzeni co najmniej kilku lat. Dajemy narzędzie zmieniające wydatki na marketing w dobrze zaplanowaną i obciążoną stosunkowo niskim ryzykiem inwestycję.

Architektura marki

Korzyści: zorganizujemy Twoje marki w czytelną i efektywną strukturę. Dzięki temu każda marka zależna od Twojej marki korporacyjnej będzie tworzona według ustalonego modelu, realizując cele Twojego biznesu. Zyskasz pełną kontrolę nad wprowadzanymi i obecnymi brandami.

Pod tym pojęciem kryje się organizacja i wyznaczanie hierarchii marek w ramach jednej firmy. Umożliwia to klarowne zrozumienie i zdefiniowanie relacji między różnymi markami, co przekłada się na lepsze wykorzystanie ich potencjału i efektywność na rynku. Jest to szczególnie istotne, gdy dana organizacja zarządza wieloma markami.

Employer branding

Korzyści: Komunikacja kierowana do nowych lub potencjalnych pracowników będzie spójna ze strategią marki. Stworzysz atrakcyjne miejsce pracy o wyrazistym, unikatowym charakterze. Przyciągniesz do pracy ludzi, którzy najlepiej wpisują się w potrzeby Twojej marki i Twojej organizacji.

W tym przypadku skupiamy się na kształtowaniu i promowaniu wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Celem jest budowanie dobrej reputacji firmy, która przyciąga i zatrzymuje najlepsze talenty na rynku. Nasza rola w ramach employer branding obejmuje przede wszystkim założenia kultury organizacyjnej i uspójnienie działań HR z ogólnymi procesami brandingowymi wdrażanymi w firmie.

Creation

Naming

Korzyści: otrzymasz propozycję nazwy realizującej strategię firmy i bezpiecznej pod względami formalnymi i marketingowymi. Zbudujesz swoją markę na pewnych podstawach. Unikniesz konfliktów prawnych i kryzysów PR w przyszłości.

Wbrew pozorom złożony proces tworzenia nazwy marki lub produktu. Nazwa powinna korespondować ze strategią marki, a przede wszystkim jej nie zaprzeczać. Z drugiej strony, doniosłym elementem jest uwzględnienie czystości patentowej, możliwości rejestracji domeny, a także znaczeń w innych językach, istotnych dla zasięgu jej oddziaływania. Tworzenie nazwy jest jednym z bardziej skomplikowanych procesów kreatywnych.

Identyfikacja wizualna

Korzyści: otrzymasz SIW (system identyfikacji wizualnej), podręcznik określający sposób implementacji znaku (logo) i innych elementów identyfikujących markę (np. kolor, deseń) na podstawowych materiałach komunikacyjnych. SIW ustala np. layout papieru firmowego, wizytówek, projekty aut firmowych czy nawigację wewnątrz firmy. Dzięki temu zapewnisz spójność komunikacji wizualnej swojej marki w każdej sferze działalności firmy.

Tworzenie elementów graficznych, które reprezentują markę, takich jak logo, typografia, schemat kolorów, czy kształty. Każdy element składa się na wizerunek marki w oczach odbiorców. Odpowiednio zaprojektowana identyfikacja wizualna jest kluczowa dla spójności marki na różnych nośnikach i platformach.

Opakowania

Korzyści: twoje produkty będą lepiej komunikowały markę i eksponowały treści niezbędne dla strategii brandu i celów sprzedażowych.

Bardzo często podstawowy element komunikacji marki z klientem. Dobrze zaprojektowane opakowanie podkreśla wartości i cechy produktu, wpływając często na decyzje zakupowe klientów. Projektowanie opakowań obejmuje tworzenie kreatywnych i funkcjonalnych rozwiązań, które wpisują się w strategię marki.

Projektowanie stron www

Korzyści: Twoja strona będzie najlepszym źródłem informacji nie tylko o Twojej ofercie, ale również o Twojej marce. Stanie się narzędziem budującym jej kapitał.

Proces, który polega na tworzeniu internetowych stron dostosowanych do potrzeb marki oraz jej odbiorców. Jako agencja brandingowa kładziemy nacisk nie tylko na estetykę i funkcjonalność, ale również na efektywną komunikację strategii marki. Zdajemy sobie sprawę, że to właśnie strona www najpełniej komunikuje to, co chcemy powiedzieć o naszym brandzie.

Development

Strategia komunikacji

Korzyści: otrzymasz strategię komunikacji opartą na strategii marki. Dotrzesz do swojej grupy celu, wyodrębnionej i określonej specjalnie dla Twojego brandu. Twoje działania będą precyzyjne i wymierzone w konkretną, obiecującą grupę potencjalnych klientów.

Po stworzeniu brand booka lub strategii marki niezbędne jest opracowanie sposobów jej komunikacji. Opisujemy grupy docelowe, dobieramy przekaz do każdej z nich i wyznaczamy touch pointy. Przygotowujemy grunt do kolejnych kampanii reklamowych. Jednym słowem opisujemy, w jaki sposób należy komunikować stworzoną markę.

Platforma komunikacji

Korzyści: otrzymasz kompleksową koncepcję działań na kilku płaszczyznach komunikacyjnych. Dzięki temu uzyskasz efekt synergii i zwiększysz szansę na dotarcie do znaczącej części swojej grupy celu.

Jako platformę komunikacji rozumiemy ogólny koncept, który można będzie rozwijać w różnych kanałach wykorzystywanych w kampanii reklamowej. To zwykle bardzo nośny pomysł, pozwalający nie tylko stworzyć dobrą kreację, ale także wyznaczający kierunki działań PR, akcji CSR, strategii social mediów, programów lojalnościowych i innych aktywności budujących kompletny świat marki.

Kampanie

Korzyści: kampania reklamowa Twojego produktu lub usług będzie nie tylko kreatywna, ale także przygotowana zgodnie ze strategią brandingową. Dzięki temu zrealizujesz zarówno swoje cele krótkofalowe, jak i dołożysz kolejną cegiełkę do wizerunku swojej marki.

Przygotowujemy kreację i strategię konkretnych kampanii reklamowych, które poza swoimi celami doraźnymi realizują również strategię marki. Przygotowujemy key visual, dostosowujemy go do różnych kanałów komunikacji, razem z naszymi partnerami opracowujemy media plan i monitorujemy przebieg i skuteczność działań.

Social media

Korzyści: Twoja aktywność w mediach społecznościowych będzie oparta na przemyślanej strategii, realizującej cele marki. Zdejmiesz sobie z głowy konieczność wymyślania tematów na posty, grafiki itd. Zbudujesz społeczność wokół swojej marki.

Marka nieobecna w social mediach praktycznie nie istnieje. Dziś jest to główne narzędzie do kreowania społeczności wokół marki, dzięki któremu możemy zaangażować grupę docelową i zaprosić ją do dialogu. Opracowujemy strategię social mediową i prowadzimy kanały naszych klientów, dbając o spójność z wizerunkiem i wartościami marki.

Brand administration (abonament)

Korzyści: w końcu znajdziesz czas na zajmowanie się kwestiami strategicznymi, zamiast skupiać się na bieżących działaniach marketingowych. Powierzając kompleksową obsługę naszej agencji, zyskujesz partnera doskonale zorientowanego w specyfice Twojej firmy i Twojej marki. Unikniesz konieczności ciągłego briefowania podwykonawców przy kolejnych projektach.

Usługa polegająca na ciągłym zarządzaniu marką na zasadzie abonamentu. Stajemy się wówczas jej strażnikami i świadomie kształtujemy jej rozwój. Może obejmować dowolny zakres działań związanych z procesami Brand Developmentu. W szczególności należy do niego obsługa social mediów, serwisu www, bieżące prace graficzne i copywriterskie i doradztwo z zakresu strategii marki.

02. Narzędzia

Workshops

 • Deep briefing
 • Market & brand analyze
 • Branding education

Odnajdujesz naszą agencję, wysyłasz do nas brief i co dalej? Proponujemy warsztaty – naszym zdaniem najbardziej efektywną metodę pracy z klientem. Stosujemy ją przede wszystkim przy debriefingu, czyli spotkaniu następującym po przesłaniu briefa. Za pomocą kilku technik warsztatowych (zmienianych w zależności od zakresu prac) pogłębiamy naszą wiedzę na temat Twojej branży i rynku, wskazujemy zjawiska, na które być może nie zwróciłeś dotąd uwagi (mamy przewagę spojrzenia z zewnątrz!), a także wyjaśniamy podstawowe pojęcia związane z brandingiem. To ostatnie ma szczególnie istotne znaczenie, ponieważ określamy precyzyjnie znaczenia terminów, którymi będziemy się posługiwać w kolejnych etapach współpracy. W branży brandingowej niestety terminologia nie jest skodyfikowana i często słowa są bardzo różnie interpretowane.

Maieutical Labs

 • Dochodzenie do sedna marki poprzez dyskusję z klientem
 • Visual research — wspólne poszukiwanie na podstawie obrazów

Szczególna forma warsztatów oparta na metodzie… sokratejskiej. Brzmi może groźnie dla osób nieobeznanych z filozofią, ale jej założenia są bardzo proste. Otóż Sokrates uważał, że wielu ludzi nosi wiedzę w sobie, ale jej sobie nie uświadamia. Rolą filozofa jest jej wydobycie, staje się swego rodzaju położną, a wiedza – dzieckiem. Nasze doświadczenia bardzo jasno przekonują nas, że NIKT nie ma lepszej wiedzy o marce niż jej właściciel, nawet jeśli nie wie, jak tę markę zbudować i tak naprawdę czym ona jest. Podczas MAIEUTICAL LABS wydobywamy tę wiedzę na świat – dzięki temu tworzymy marki zgodne z duchem firmy i przekonaniami osób decydujących. Dzięki temu marka jest spójna na każdym poziomie, począwszy od poziomu zarządzania i organizacji firmy.

Name Radiograph

 • Prześwietelenie nazwy pod kątem patentowym i domenowym
 • Sprawdzenie znaczeń w innych językach
 • Sprawdzenie kontekstu kulturowego

Tworzenie nazw to wbrew pozorom bardzo trudny projekt. O stworzeniu dobrej nazwy i tym, czym naprawdę ona jest, można napisać z pewnością pokaźną książkę. Dlatego w agencji BRAND SO ON podchodzimy do tego zadania bardzo metodycznie, by dyskusję nad nazwą mocno oprzeć na merytorycznych podstawach. Służy nam do tego narzędzie NAME RADIOGRAPH pozwalające rzeczowo ocenić zaproponowaną nazwę, ułatwić nam rekomendację, a przede wszystkim zabezpieczyć naszego zleceniodawcę przed problemami natury prawnej (nazwę prześwietlamy wstępnie w międzynarodowych bazach znaków zastrzeżonych) czy nawet kulturowej i językowej, związanej z proponowaną nazwą. Dlaczego jest to ważne? Na przykład neutralne polskie „molo”, słowo skądinąd ładne i proste, jest również… fińskim wulgaryzmem. Ten fakt można również wykorzystać – jeśli wypuścimy czapki marynarskie z napisem MOLO z pewnością pojawią się one na większości serwisów społecznościowych Finlandii

UX Pack

 • Badanie czytelności opakowania na podstawie user experience

Projektowaniem opakowań zajmujemy się od lat. Nasze doświadczenie oraz udział w licznych badaniach focusowych pozwoliły nam stworzyć narzędzie do planowania układu treści na opakowaniu. Jakich informacji klienci szukają najczęściej? Gdzie spodziewają się je znaleźć? Jakiej wielkości powinien być kod kreskowy? Jakie skojarzenia wywołują w nich poszczególne kolory w kategorii? UX PACK pozwala nam poradzić sobie z tymi i wieloma innymi wątpliwościami.

Competition Maping

 • Tworzenie map otoczenia konkurencyjnego

Narzędzie bardzo przydatne przy pozycjonowaniu marki. Analizujemy przekazy konkurencji i tworzymy mapy na podstawie różnego rodzaju kryteriów. Na tej podstawie typujemy miejsca, które moglibyśmy zająć z naszą marką. Aż dziwne, że tak skomplikowane czynności można opisać tak krótko!

Benchmarking

 • Analiza przykładów z polskiego i globalnego rynku

Analizujemy bardzo szeroko otoczenie konkurencyjne oraz przypadki z branż o podobnej specyfice, choć zupełnie niezwiązanych z naszym segmentem rynku. Robimy to nie tylko po to, żeby się zainspirować, ale również by uniknąć przypadkowych podobieństw. Bardzo dużo pracujemy na przykładach – ich wyszukiwaniem zajmują się u nas research specialists.

Praca nad marką to niekończący się proces. Chętnie przyczynimy się do budowania Twojego brandu.

Prześlij brief