04.05.2024
Piotr Mazurkiewicz

Strategia marki: Kluczowe narzędzie budowania wizerunku i osiągania celów biznesowych

Brand So On wspiera firmy w realizacji krótko- i długofalowych celów marketingowych. Zajmujemy się przede wszystkim szczegółową analizą wewnętrzną oraz sondujemy konkurencję i otoczenie, aby móc zaproponować najbardziej skuteczne dla niej rozwiązania. Jednym ze sposobów realizacji naszych zamierzeń jest strategia marki. To działania oparte o wnikliwy research konkurencji, rynku, trendów, ale również wartości, jakimi kierują się założyciele.

Co to jest strategia marki?

Zanim producent wypuści na rynek jakikolwiek produkt, musi zastanowić się, jakie emocje mają towarzyszyć podejmowaniu decyzji o jego kupnie. Na strategię marki składa się wiele różnych działań – to nie tylko identyfikacja wizualna, ale również komunikacja w social mediach, kanały promocji, ton przekazu i inne czynniki. Musi ona być realizowana długofalowo i konsekwentnie, ale jednocześnie zakładać możliwość wprowadzania drobnych zmian w przyszłości.

Dlaczego warto zadbać o strategię marki?

Bez strategii wszelkie działania marketingowe będą chaotyczne. To może generować niepotrzebne koszty i marnotrawić energię. Brand So On istnieje po to, aby zredukować do minimum czas i nakłady finansowe potrzebne na wypromowanie marki, między innymi poprzez skrupulatne opracowane jej strategii marketingowej.

W jaki sposób pomożemy w zbudowaniu strategii marki?

Nie jesteśmy gołosłowni! Opracowujemy strategię marki na podstawie samodzielnie przeprowadzonych audytów, aby pokazać Ci, że to, co zamierzamy zrobić będzie miało realne przełożenie na wyniki. Następnie przygotowujemy nasz projekt dotyczący różnych obszarów działań marketingowych dla Twojej firmy i wdrażamy go. Współpraca z nami opiera się przede wszystkim na klarownej komunikacji. Nie obiecujemy gruszek na wierzbie. Pokazujemy Ci słabe strony Twoich dotychczasowych kampanii i tworzymy kreatywną strategię wypromowania marki – taką, jakiej jeszcze nie było. Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić – skontaktuj się z naszym przedstawicielem i wyślij brief, a my pokażemy Ci, co potrafimy!

KAŻDA | MARKA | POTRZEBUJE WSPARCIA

Praca nad marką to niekończący się proces. Chętnie przyczynimy się do budowania Twojego brandu.

Prześlij brief