Dla akcjonariuszy

01.12.2020
Zarząd spółki Brand So On S.A.

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki Brand So On S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do KRS pod nr 0000564042, posiadającej NIP 6762486524 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki: ul. Lindego 1C, 30-148 Kraków.

16.11.2020
Zarząd spółki Brand So On S.A.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki Brand So On S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do KRS pod nr 0000564042, posiadającej NIP 6762486524 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki: ul. Lindego 1C, 30-148 Kraków.

31.10.2020
Zarząd spółki Brand So On S.A.

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki Brand So On S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do KRS pod nr 0000564042, posiadającej NIP 6762486524 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki: ul. Lindego 1C, 30-148 Kraków.

15.10.2020
Zarząd spółki Brand So On S.A.

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki Brand So On S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do KRS pod nr 0000564042, posiadającej NIP 6762486524 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki: ul. Lindego 1C, 30-148 Kraków.

30.09.2020
Zarząd spółki Brand So On S.A.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki Brand So On S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do KRS pod nr 0000564042, posiadającej NIP 6762486524 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki: ul. Lindego 1C, 30-148 Kraków.

20.09.2020
 

Dla akcjonariuszy

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych z 30 sierpnia 2019 roku, a ściślej mówiąc: wprowadzeniem w art. 5. nowego § 5, na niniejszej zakładce zamieszczane będą komunikaty adresowane do akcjonariuszy. W tym miejscu będziemy na bieżąco publikować wszelkie wymagane prawem informacje, pochodzące od Spółki m.in. zmiany dotyczące kapitału zakładowego, ogłoszenia odnoszące się do przekształceń czy zwołania walnego zgromadzenia.
W przypadku pytań dotyczących akcjonariatu naszej spółki prosimy o kontakt za pośrednictwem danych wskazanych na stronie.

Spółka akcyjna zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000564042, NIP 6762486524, REGON 361004389. Kapitał zakładowy: 112 000 PLN. Kapitał wpłacony: 112 000 PLN.

Praca nad marką to niekończący się proces. Chętnie przyczynimy się do budowania Twojego brandu.

Prześlij brief